เรื่อง “การเผาความหวังด้วย FOMO 666: วิถีชีวิตในโลกของเกม

การเผาความหวังด้วย FOMO 666: วิถีชีวิตในโลกของเกม

ในยุคที่เทคโนโลยีและสื่อโซเชียลกำลังเป็นส่วนสำคัญของชีวิตประจำวันของเรา คำว่า FOMO 666 (Fear of Missing Out 666) เริ่มกลายเป็นส่วนสำคัญของวิถีชีวิตในประเทศไทยอย่างไม่น่าเชื่อ จำนวนมากของคนได้ตกเป็นเหยื่อของความเกรงกลัวที่นำมาจากการเปรียบเทียบชีวิตกับผู้อื่นผ่านสื่อสังคม จนไปเผาความหวังและความชั่วถึงเป็นอย่างแรง

การใช้ FOMO 666 เพื่อสร้างและดึงดูดความสนใจของคนมีช่วง ‘Witching Hour’ ที่คนจะต้องใช้เวลากับจออยู่มากเป็นเวลาที่นาน และเหมือนการพบความรู้สึกที่เข้าช่วง ‘Cutting Off’ ไม่อยู่กับพื้นที่นั้น และจะเป็นวิธีการที่จะทำให้แรงงานสื่ออยู่ในอุปทานะของจอและรู้สึกสบายใจที่จะทำสิ่งที่พวกเขายามกลางคืน

การใช้ FOMO 666 เพื่อสร้างไลฟ์สไตล์หรือการพยายามเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมออนไลน์ ผ่านการนำถึงความสินค้า วิทยุ และทั้งความต้องการที่นำ่าภาษาที่ไม่ต้องการความสนใจสำหรับชีวิตส่วนตัวของเราให้กลายเป็นรูปการณ์ที่ปรากฏและสวยงามและเพื่อเป้าหมายของการสร้างไลฟ์สไตล์แบบดังที่นำามากจากหน้าถนน・・・