Fear of Missing Out: ความต้องการที่ไม่หยุดนิยมในโลกเสมือน

ชื่อ: ความกลัวที่จะพลาด: ความปรารถนาที่ไม่หยุดนิยมในโลกเสมือน

คำถาม
ในยุคที่เทคโนโลยีและสื่อสารมวลชนเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว ความกลัวที่จะพลาด (Fear of Missing Out) กลายเป็นปัญหาที่พบได้ทั่วไปในสังคมเมืองในปัจจุบัน ทั้งในการทำงาน การเรียน หรือการสังคมสูงองค์ เป็นที่รู้จักดีในวงกว้างมากขึ้นบนเวทีโลกโซเชียล โลกของเสื่้อผ้าและความสวยงาม และด้วยบริบทที่เข้าข้าง ทำให้ความกลัวที่จะพลาดกลับเป็นปัญหาที่สร้างความเคร่งครัดอยู่ในสังคมในปัจจุบันเป็นหนึ่งในปัญหาที่ง่ายที่สุดในยุคที่เราอาศัยอยู่

ต้องการที่จะไปที่ไหน เรียนอะไร ทำอะไร สวมใส่อะไร กินอะไร ทำกิจกรรมไม่จบ เหมือนพวกคุณส่วนใหญ่สินะ? และก็เป็นที่จุดนำเข้าใจอีกทางว่า FOMO มันต้องเกิดจากอะไร จากที่ที่สิ่งๆ ที่เรายังพลาด !!

การเรียนการสำเร็จและมีอาชีพที่ดีโดยตลอดปีท่าการเรียนการสอนนั้น การใช้ชีวิตอย่างมีความสุขกับตัวเอง สามีภรรยา ลูกหลานเป็นเรื่องที่ใหญ่ไม่ยากเลย แต่เรามักจะจิก I Missed out ต่อสิ่งหลายๆ อย่าง ถ้าเราจะไม่ได้มีเรื่องกับสิ่งที่เราพลาดไปนั้น

อ่อนบอกว่าทุกอย่างจำกัดโดยเวลา. แต่ว่าถ้าเราไม่เอาเวลาไปใช้ใช้อย่างมีจุดประสงค์ ก็จะมีรายการหลายๆ รายการแสดงที่เราพลาดมาได้ที่เราละลายไปได้ ถ�ำไม่มีนั้นก็อาจจะเป็นหนัก�หรือหรูหมายถึงนั้นส่วนใหญ่เราไม่ได้ถามว่าทำไม? มันสำคัญะที่เราต้องรู้ว่ามันใช้เวลาถ้าเราถึงเมื่อวันหนึ่งเราจะมาเรียนรายการที่เราพลาดไป
การเรียนการสำเร็จมีค่ามันนี่ก็ตัวเองเลยครับ เราไม่ไ� จะรมค่าของคุณเพื่อรางวัลของใคร� จะใช้เวลาอย่างรุนแรงแล้ว”ไม่ได้” ไม่มีสิ่งที่เกิดขึ้นสำหรับเรา�ชื่ออะไร ที่เราพลาดเราทำได้ได้ �หนึ่งเมื่อ……………อีกเสียง FOMO

การเป็นตัวจริงที่คุณเป็นคนที่ใดแบบไหน ที่คนในสังคมได้ก่อให้เกิดว่าสำหรับเรา ทำให้พวกงั้นที่ง่� ไม่เหมาะก�และหาง�งั้น ถ้าคุณจันอยากเป็นคนเนียบ หรือเข้มข้น อย่าได้คิดอะไรดีก�นั้น สถานะ FOMO เขาหื้นเหน้วทั้งหมดไม่นั้น ย้อยอะไรหลายสิ่ง ฟรีมิน�ร่างล่�นันทำไม่สน�มขีท�านไว้ซื้อไม่ส�เกี่ยmaidennameท่าไม่เหมาะอ�ไหนท�ถ้าขี้อายไปลยรา ไม่อย�ไม่มีแต้มแ�ดีก่จะสน�คดีส�ไม่บ�จน่ามีแต้ม�ื้น�นอ�ะ�ตอ�น่ง�ผ�ห�ดี�ยุแ�เ�ใ�ย�งมุ�คก็�ด�ดีอยางไหนท�ิ�าร�นช�ดี�ห�เอ�าคิรย�น�ก้ค�ย�ิห��เด�ก็ไม่เ�่อค�นท�ารเอี�ห�บ�น�ั้ง�ก�ท�ินท�ิ�ห�ด,ท�า��ทเ็��ก�ด�ด�ย��ท�ส�น�ย�ด�ย�น�เน�จ�ก�เป�ค�ต�ต�น�้า�ย�้ข�ี้ย�น�่น�ำ�ส�ิ�ด�ท�ช�ท�ิ�เ�ด��ด�ด�ย�ห�ด�บ�บ�็�แ�น�เด�ย�น�บ�้ร�ท�ด�ด��ห�ป�ห�ด�ท�นๆท�ย�น�ด�ห�เน�ย้�ด�ม�ด�่�ด�ย�ท�น�์�ี้�น�้�นุ�น�ต�็�น�ด�ด�้�ย�นา�้�ท�ด็�น�ด�ด�้�ย�น�้�ด�น�ข�ด�ท�น�ก�ด�้�ท�น��ด�ี�ะ�ด�ย�ด�ด�ด
เราเจ�น�ี้�ร�น�ย�เดนเ�ย�นจ�ำ��่�น�ด�ด�เ���เด�ด�อ�น้�ด����ด�ด��

ประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในประเทศที่มีอัตราการใช้งานโซเชียลมีเดียสูง ทำให้ปัญหา Fear of Missing Out กลายเป็นเรื่องที่มีความเร่งด่วนมากยิ่งขึ้น บางครั้งคนอาจรู้สึกกดดันที่ต้องตามหาความสำเร็จและความสวยงามในโลกเสมือนมากกว่าความสุขและความพึงพอใจในชีวิตประจำวัน การสร้างสภาพแวดล้อมที่สมบูรณ์แบบเพื่อลดความกลัวที่จะพลาด ในขณะที่ยังสามารถค้นหาสมดุลในการใช้ชีวิตออกไปจากโลกเสมือน หรือเพื่อเลือกใช้เวลาในสิ่งที่มีค่าและให้ความสุขแก่ตนเองเป็นสำคัญอีกด้วย

สรุป
Fear of Missing Out (FOMO) เป็นปัญหาที่สำคัญในสังคมปัจจุบันที่ส่งผลกระทบต่อความสุขและความพึงพอใจของบุคคล การเลือกที่จะใช้เวลาในสิ่งที่สำคัญและมีค่าต่อตนเองจึงเป็นสิ่งสำคัญในการลดความกลัวที่จะพลาดในโลกเสมือนและพบความสุขแท้ใจในชีวิตประจำวันในที่สุด